ความรู้เคียงคู่งาน วิชาการเคียงข้างการปฏิบัติ


          สำนักการพยาบาลได้ดำเนินการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งจากการศึกษาครั้งนั้น ได้กำหนดค่าคะแนนมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางในการประเมินคุณภาพการพยาบาล และได้ทำการประเมินซ้ำในปี 2550 ซึ่งพบว่าการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และนำมาซึ่งการปรับเกณฑ์คะแนนมาตรฐานในแต่ละระดับคุณภาพ ตามค่าคะแนนแบบอิงกลุ่ม (Norm reference)

          สำนักการพยาบาล ได้นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลในปี 2550 ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ซึ่งผู้บริหารได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงในปี 2551 ในคณะที่ 6 “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสุขภาพในยามปกติ และยามมีสถานการณ์ฉุกเฉิน” ตัวชี้วัด “ร้อยละของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 50 ของงานบริการพยาบาล” ซึ่งจากการกำหนดเป็นนโยบายในครั้งนั้นทำให้เห็นการพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจัง และขยายวงกว้างมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน ได้มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัด “ร้อยละของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70” ในตัวชี้วัดนี้มีการกำหนดเกณฑ์อยู่ 2 ระดับ คือ
1) ระดับโรงพยาบาลจะต้องมีงานบริการพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70
2) ระดับจังหวัดจะต้องมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่มีในจังหวัด

 

ดาวน์โหลดไฟล์ : รายงานผลการประเมินระดับคุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2552

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: